Holms Golfklubb

"Enkelhet och glädje mitt i naturen!"

ÅRSMÖTE 2023 - (Uppdaterad 19 januari-2023)

Kallelse till årsmöte har regelmässigt gått ut i veckobrevet via mail till alla medlemmar. Årsmötet kommer att hållas i konsertsalen på Kulturhuset Najaden torsdag den 2 mars kl. 18.30. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2023. Ni postar dem till Holms GK, Nannarp, 305 92 HOLM eller mailar dem till magnus@holmsgk.se