VÄLKOMMEN TILL TRIVSELGOLF PÅ HOLMS GK

Trivselgolfen kommer att köras med löpande start 3 torsdagar på våren och 10 på hösten från klockan 8,30 precis som under 2020.

TRIVSELGOLF - 2021 ( OBS! Resultatsammanställning hittar du längst ner på denna sida som pdf-fil)

DAGAR FÖR TRIVSELGOLFEN HITTAR NI I TÄVLINGSKALENDERN >>

I år kommer vi att köra trivselgolfen med löpande start hela året. Detta beroende på den pågående Coronapandemin.
Därav kommer kansliet att ha hand om all administration för att undvika samlingar och smittorisk.

Vi kommer köra en Trivselgolf med löpande start i 3 omgångar juni + 10 omgångar aug-okt OBS! Max 80 spelare per omgång.

 

2 klasser A och B - jämnt fördelat i klasserna varje omgång

A-klass 50%
B-klass 50%
- Lottning sker i 4-bollar
- Anmälan på Min Golf senast dagen före spel kl 12.00
- Startlista kommer mellan 16.00-18.00 dagen före spel.
Kostnad: 40 kr (varav 20 kr kommer gå till inköp av
  vinstbord för varje omgång. Går att betala via Min Golf
  fram till 23,59 dagen innan spel eller via
  SWISH 123 225 22 11, alternativt i kansliet innan start).
- Scorekort hämtas innan man går ut i kansliet
- Var och en skriver sin egen score + 1 eller alla i bollen
- Ni stämmer av scoren efter ronden så den stämmer
- OBS! Scorekort lämnas in för scoreinmatning i kansliet.

INGEN TVÅKLUBB KOMMER ATT SPELAS UNDER VÅREN ELLER HÖSTEN

Resultatlista läggs ut på Min Golf och här på hemsidan efter varje spelad omgång. Ackumulerad lista finns längst ner på denna sida där lägsta totalnettot (NYTT) av de 7 bästa av de 10 omgångarna kommer att räknas för att kora höstens Trivselmästare i EN gemensam klass. 10 priser i totalen för HÖST + att 1:an, 2:an och 3:an i varje klass får pris vid varje omgång. (1-5 pris under vårens reducerade omgångar - ingen total)

VÅREN - 2 klasser jämnt fördelat var omgång med 5 priser per klass varje vecka - ingen ackumulerad tävling, endast 3 omg!

HÖSTEN - 2 klasser jämnt fördelat var omgång med 3 priser per klass varje vecka, samt EN gemensam Lista för hela hösten med 10 fina priser att kämpa om!
 

Frågor? Kontakta Magnus Månsson på 035-38400 eller magnus@holmsgk.se