Årsmöte

Årsmötet 2018 - 8 mars kl 18,30 - PLATS KLAR - Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari 2018. Mailas till info@holmsgk.se eller skickas per post till Holms GK, Nannarp, 305 92 Holm - Plats i år blir stora konferensrummet på Good Morning Hotel på Hallarna.