Styrelse 2021

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef (Filip Johnsson) inbjudna. Under 2021 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2021
14 april
11 maj
17 juni
14 juli
20-22 augusti (planeringskonf)
15 september
14 oktober
9 november
11 december

Styrelsemöten 2022
19 januari
16 februari

Årsmöte 2022
3 mars, kl 18.30 (plats ej klar)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b.o.bengtsson01@gmail.com

Kassör / Styrelseledamot

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: Lars.Carlsson@LFhalland.se

Styrelseledamot

Cathrine Johqvist
E-post: cathrine.filip@hotmail.com

Styrelseledamot / Vice ordförande

Per Fauli
Mobil: 072-3609455
E-post: per.fauli@gmail.com

Sekreterare / Styrelseledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Styrelseledamot

Marina Lövgren
Mobil: 070-5888976
E-post:marlov63@hotmail.com

Styrelseledamot

Peter Höjman
Mobil: 070-3442255
E-post: peter.hojman@hotmail.se

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@halmstad.se