Styrelse 2020

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef (Filip Johnsson) inbjudna. Under 2020 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2020
22 januari
19 februari
4 mars
15 april
13 maj
11 juni
16 juli
21-22 augusti (planeringskonf)
16 september
14 oktober
11 november
12 december

Styrelsemöten 2021
20 januari
17 februari

Årsmöte 2021
4 mars, kl 18.30 (plats ej klar)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b.o.bengtsson01@gmail.com

Kassör / Styrelseledamot

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: Lars.Carlsson@LFhalland.se

Styrelseledamot

Cathrine Johqvist
Mobil: 070-1460082
E-post: cathrine.filip@hotmail.com

Styrelseledamot

Per Fauli
Mobil: 072-3609455
E-post: per.fauli@gmail.com

Sekreterare / Styrelseledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Styrelseledamot

Marina Lövgren
Mobil: 070-5888976
E-post:marlov63@hotmail.com

Styrelseledamot

Peter Höjman
Mobil: 070-3442255
E-post: peter.hojman@hotmail.se

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@halmstad.se