Styrelse

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson) och Klubbchef (Magnus Månsson) inbjudna. Under 2017 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2017
19 april
17 maj
15 juni
18 juli
25-27 augusti
18 september
18 oktober
14 november
15 december

Styrelsemöten 2018
23 januari
21 februari

Årsmöte 2018
8 mars, kl 18.30 (på Good Morning Hotel - Hallarna)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b-o.bengtsson@halmstad.se

Kassör

Bo Lennart Nilsson
Mobil: 070-3979718
E-post: bo.lennart.nilsson@telia.com

Vice Ordförande & Ordförande Ban/Bygg

Per Meijer
Mobil: 070-3377022
E-post: per.meijer@telia.com

Ledamot

Hanna Olsson
Mobil: 072-9818869
E-post: hanna.olsson@hh.se

Ledamot

Per Fauli
Mobil: 072-3609455
E-post: per.fauli@gmail.com

Ledamot

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: lars.carlsson@swedbank.se

Ledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@utb.halmstad.se