Styrelse

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson) och Klubbchef (Magnus Månsson) inbjudna. Under 2018 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2018
17 april
23 maj
20 juni
18 juli
24-26 augusti
20 september
17 oktober
14 november
14 december

Styrelsemöten 2019
23 januari
20 februari

Årsmöte 2019
14 mars, kl 18.30 (plats ej klar)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b-o.bengtsson@halmstad.se

Kassör

Bo Lennart Nilsson
Mobil: 070-3979718
E-post: bo.lennart.nilsson@telia.com

Vice Ordförande & Ordförande Ban/Bygg

Per Meijer
Mobil: 070-3377022
E-post: per.meijer@telia.com

Ledamot

Brita Wolff
Mobil: 076-1651260
E-post: britawolff@gmail.com

Ledamot

Per Fauli
Mobil: 072-3609455
E-post: per.fauli@gmail.com

Ledamot

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: lars.carlsson@swedbank.se

Ledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@utb.halmstad.se