Styrelse 2022

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef (Filip Johnsson) inbjudna. Under 2021 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2022
29 mars
20 april
17 maj
14 juni
13 juli
12-14 augusti (planeringskonf)
15 september
11 oktober
9 november
3 december

Styrelsemöten 2023
18 januari
14 februari

Årsmöte 2023
2 mars, kl 18.30 (plats ej klar)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b.o.bengtsson01@gmail.com

Kassör / Styrelseledamot

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: Lars.Carlsson@LFhalland.se

Styrelseledamot

Cathrine Johqvist
E-post: cathrine.filip@hotmail.com

Styrelseledamot

Bo Westberg
Mobil: 070-595 63 99
E-post: 69westbosse@gmail.com

Sekreterare / Styrelseledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Styrelseledamot

Karin Porsmyr
Mobil: 073-314 88 15
E-post:karinporsmyr@hotmail.com

Styrelseledamot

Peter Höjman
Mobil: 070-3442255
E-post: peter.hojman@hotmail.se

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@halmstad.se