Styrelse

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Pro (Uffe Pettersson), Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef (Filip Johnsson) inbjudna. Under 2019 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2019
18 september
16 oktober
13 november
13 december

Styrelsemöten 2020
22 januari
19 februari

Årsmöte 2020
4 mars, kl 18.30 (plats ej klar)

Ordförande

Bernt-Olof Bengtsson
Mobil: 070-9148000
E-post: b.o.bengtsson01@gmail.com

Vice Ordförande & Ordförande Ban/Bygg

Per Meijer
Mobil: 070-3377022
E-post: per.meijer@telia.com

Kassör

Lars Carlsson
Mobil: 070-xxxxxxx
E-post: Lars.Carlsson@LFhalland.se

Ledamot

Brita Wolff
Mobil: 076-1651260
E-post: britawolff@gmail.com

Ledamot

Per Fauli
Mobil: 072-3609455
E-post: per.fauli@gmail.com

Ledamot

Mats Rosensköld
Mobil: 070-6635096
E-post: mats-rosenskold@telia.com

Ledamot

Marina Lövgren
Mobil: 070-5888976
E-post:marlov63@hotmail.com

Ordförande Valberedningen

Ulf Bengtsson
Tel: 035-138050
E-post: ulf.bengtsson@halmstad.se