Holms GK använder bara eget vatten från brunnar och depåer

Igår 11 april införde Halmstad Kommun bevattningsförbud pga. låga grundvattennivåer. Vi vill bara informera och klargöra att Holms GK inte använder kommunalt vatten för bevattning på banan, tvätt av fordon eller annat industriellt nyttjande. Egna dammar och depåer används för dessa ändamål. För dricksvatten, restaurangverksamhet och toaletter används våra egna brunnar.

Kommentarer