Kommittéer

Medlemskommittén

Vilande under 2016

Tävlingskommittén

Magnus Månsson, magnus@holmsgk.se
Jens Ericsson
Ulf Pettersson  

Ban & Byggnadskommittén

Alla större strategiska frågor som rör Holms golfbana behandlas och beslutas i Bankommittén. Styrelsen utser ordföranden som sedan knyter ett antal ledamöter till kommittén.

Per Meijer, Ordförande
Stefan Karlsson, Head Greenkeeper
Göran Andersson
Hans Lindmark
Leif Tillberg
Ulf Pettersson, Head Pro 

Juniorkommittén

Magnus Månsson
Ulf Pettersson, Head Pro